Kontakt

Gminna Spółka Wodna w Rokicinach

Ul. Tomaszowska 9

97-221 Rokiciny

NIP 7732076443

Data wpisu i numer w katastrze wodnym: dnia 28.03.2007r poz. 12109 (archiwalny nr 422)

Nr rachunku bankowego:

88 8985 0004 0090 0905 2865 0001

Powiatowy Bank Spółdzielczy Tomaszów Maz. Filia Rokiciny

Przewodniczący:

Włodzimierz Kaleta – tel. 721-468-819

Zastępca Przewodniczącego:

Paweł Gniewisz

Księgowa:

Nina Wojciechowska – tel. 725-619-648

Scroll to Top